วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

วัดเขมาภิรตารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเดิมเรียกว่า “วัดเขมา” จนเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีคำสั่งให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานสร้อยนามต่อท้ายว่า “วัดเขมาภิรตาราม” ซึ่งเป็นวัดที่จอมพลป. พิบูลสงครามเคยเรียนหนังสือในสมัยเด็กเมื่อครั้งราชวงศ์จักรีมีอายุ 200 ปีและมีพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ในพ.ศ.2525

คณะกรรมการวัดได้มีความเห็นว่าวัดนี้มีความสำคัญกับราชวงศ์จักรีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงให้ความอุปถัมภ์บำรุงมาตลอดจึงมีมติสร้างศาลาอเนกประสงค์ “ศาลา 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์” หากมาที่วัดแห่งนี้ต้องไปชมมหาเจดีย์ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีความสูง 30 เมตรอยู่ด้านหลังโบสถ์พร้อมกราบขอพรจากพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อเก่าแก่สมัยอยุธยาซึ่งอัญเชิญมาจากพระราชวังจันทร์เกษมยังมีพระตำหนักแดงและพระที่นั่งมณเฑียรให้เข้าไปชมกันอีกด้วยวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหารถือเป็นวัดที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะและเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์อีกทั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีมีบรรยากาศผ่อนคลายน่ามาเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand