‘สามพรานโมเดล’ เกษตรกรอยู่ดี คนกินมีรอยยิ้ม

‘สามพรานโมเดล’ เกษตรกรอยู่ดี คนกินมีรอยยิ้ม รายการโทรทัศน์มักเสนอข่าวปัญหาความทุกข์ของเกษตรกร สาธยายโทษของสารเคมี บอกเล่าปัญหาที่ดินทำกินหลุดมือเพราะหนี้สินจากการทำการเกษตร ฯลฯ

คำถามคือ คนทั่วไปจะช่วยเกษตรกรได้อย่างไร จะซื้อผักให้มากขึ้น กินผลไม้ให้เยอะหน่อย ช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกัน หรือแชร์ลงเฟซบุ๊ก เท่านั้นพอไหม เป็นใครก็คงส่ายหัว บอกว่าไม่พอหรอก ยังดูไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยซ้ำ ทั้งที่คนไทยราว 70 ล้านคนในปัจจุบันก็ต้องกินผักผลไม้ แต่ทำไมเงินรายได้จากการขายจึงไม่ตกแก่เกษตรกร ด้านเกษตรกรก็ต้องแข่งกันใช้สารเคมี เพราะถ้าไม่ใช้ก็เกรงว่าจะไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพของทั้งผู้ปลูกและผู้กินเดือดร้อนกันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง แล้วจะทำอย่างไร ‘สามพรานโมเดล’ คือคำตอบที่เราต้องชะเง้อไปศึกษาดูใกล้ๆ
ผักผลไม้ราคาแพง แม้ประเทศไทยจะมีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมากถึง 35 เปอร์เซ็นต์ แต่หากไม่มีญาติมิตรเป็นชาวไร่ชาวสวน ก็ดูเหมือนว่าคนเมืองส่วนใหญ่จะห่างเหินกับแวดวงเกษตรกร ความสัมพันธ์ที่แสนเหนียวแน่นของผู้ปลูกและผู้กินถูกอำพรางไว้ภายใต้กลไกทางธุรกิจและเครือข่ายโลจิสติกส์อันซับซ้อน มองกล้วยในมือ เราคงไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้าง และเงิน 10 บาทของเราถูกกรองผ่านไปสู่เกษตรกรสักกี่บาทกัน
ในอดีต โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม เคยต้องเสียเงินซื้อผักผลไม้ผ่านพ่อค้าคนกลางเดือนละเกือบล้านบาท ด้วยเงินจำนวนมหาศาล จึงเกิดคำถามชวนคิดว่าทำไมโรงแรมจึงไม่ซื้อจากเกษตรกรโดยตรงไปเสียเลย
‘สามพรานโมเดล’ โดยมูลนิธิสังคมสุขใจและสามพรานริเวอร์ไซด์ เป็นการรวมกลุ่มของเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างผู้ปลูกกับผู้บริโภค โดยเริ่มจากคำสามคำ ‘อยากกินดี’ ซึ่งนำมาสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจบนฐานของการค้าที่เป็นธรรม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth